Banijay เลือก Christian Wikander เป็นหัวหน้าระดับโลกของสคริปต์

Banijayได้ว่าจ้าง Christian Wikander ผู้บริหาร HBO Max Nordic ให้เป็นหัวหน้าฝ่ายเขียนบทระดับโลกคนใหม่ เมื่อเข้าร่วมกลุ่มในวันที่ 1 พฤษภาคม Wikander จะรับผิดชอบในการเป็นผู้นำในการสร้าง IP เชิงกลยุทธ์ ขับเคลื่อนความร่วมมือในพอร์ตโฟลิโอของธุรกิจที่มีค่ายละครกว่า 50 ค่าย ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของรูปแบบ และระบุโอกาสในการเข้าซื้อกิจการของบุคคลที่สามที่มีกำไร เขาจะรายงานต่อ...