ความเป็นไปได้ในการปรับตัวภาพยนตร์ของ Archer โดย Star

พิเศษ: Star H. Jon Benjamin กล่าวถึงความเป็นไปได้ของการสร้างภาพยนตร์ Archer โดยกล่าวว่า The Bob’s Burgers Movie ได้สร้างความท้าทายให้กับมัน ในขณะที่การแสดงกลับมาอีกครั้ง ดาราดัง เอช. จอน เบนจามิน ได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ของการสร้างภาพยนตร์อาร์เชอร์ สร้างโดย...